واقعيت درماني

واقعیت درمانی مجموعه‌ ای از اصول نظری و عملی است که در دهة ۱۹۵۰ میلادی توسط روانپزشکی به نام ویلیام کلاسر مطرح شد و در سال ۱۹۶۵ میلادی مبانی آن در کتاب واقعیت درمانی به طور منظم و سازمان یافته‌ ای انتشار یافت.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی